Introductie

 

 

CURSUSSEN KUNSTGESCHIEDENIS, LEZINGEN, REIZEN EN DAGEXCURSIES 2023-2024

 

 

In de laatste jaren is het wetenschappelijk onderzoek op allerlei fronten in een stroomversnelling gekomen. Dat geldt voor de kennis in de gezondheidszorg, technologie, het ontstaan van het heelal en de vroegste perioden van onze wereld tot aan de kennis over de kleinste moleculen.

 

Wetenschap op het gebied van kunst en archeologie blijven daarbij niet achter. Nieuwe inzichten door nieuwe natuurkundige methoden en onderzoeken hebben veel onverwachtse en spraakmakende ontdekkingen opgeleverd. Wie kent niet de indrukwekkende onderzoeksresultaten van de schilderkunst van Jeroen Bosch, Rembrandt, of het imposante altaarstuk ‘het Lam Gods’ van Jan van Eyck. Dat zijn de ontdekkingen die het nieuws halen, indruk maken op het grote publiek. Soms vindt het resultaat zijn weg in een al dan niet bekroond boek.

 

Wat veel minder in de schijnwerpers staat zijn de talloze onderzoeksresultaten op het gebied van kunst en archeologie, waar onderzoekers proberen om fundamentele veranderingen van inzichten duidelijk te maken. Zo heeft de archeologische kennis aardverschuivingen tot stand gebracht ten aanzien van onze chronologische kennis over prehistorische tijdvakken, de invulling van blinde vlekken in de vroege geschiedenis of nieuwe inzichten in cultuurhistorische patronen en ontwikkelingen.

 

Ook op kunsthistorisch gebied zijn de grensverleggende inzichten groot, met oog voor aspecten als handel en verkeer, historische gebeurtenissen als oorzaak van kunsthistorische ontwikkelingen of de invloed van macht en maatschappij op kunst en viceversa.

 

Het zijn juist deze laatste wetenschappeljke inzichten die vaak niet het grote publiek bereiken, maar wél een serieuze bijdrage leveren aan onze veranderende inzichten en kennis waar Posterheide Brabant graag op aansluit. Naast de kleine revolutionaire resultaten oog hebben voor het boeiend verloop van veranderingen in inzichten en het blootleggen van niet eerder geziene patronen in de cultuurgeschiedenis en kunst.

 

Ook dit jaar is weer geprobeerd, weliswaar met een iets kleiner programma, daarbij aan te sluiten en een aantal nieuwe thema’s te programmeren, breed en vernieuwend. Daarnaast blijft de interesse naar specifieke deelthema’s bestaan, vooral als zij in de voorhoede van de kunsthistorische belangstelling staan. Daarbij blijven wij ons eerste uitgangspunt trouw: professioneel, vernieuwend en voor deelnemers met hoge verwachtingen en een verwende smaak. Het zijn wezenlijke kenmerken waarmee de activiteiten van Posterheide Brabant zich onderscheiden.

 

Posterheide Brabant is een gespecialiseerd particulier instituut dat al dertig jaar op professionele wijze cursussen, reizen en excursies op het gebied van kunst- en cultuurgeschiedenis organiseert.

 

Wil Boetzkes

Directeur Posterheide Brabant

 

Ga in het menu naar Programma en klik op één van de onderliggende bestelpagina's.

 


 

Posterheide is sinds 1986 actief in o.a.
 
Helmond, Eindhoven,
Tilburg en Breda, Deurne/Ommel,
Venlo en Den Bosch
 

 

  

Juliana v. Stolberglaan 3 - 5707 CK Helmond - tel. +31 650 217 335 - info@posterheidebrabant.nl

 
^ Naar boven