PRIVACY-VERKLARING

 

Persoonsgegevens die Posterheide Brabant verwerkt

Posterheide Brabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Identiteitsbewijs

 

Dit betreft alle persoonsgegevens van klant, gestuurd bij het aanmelden voor een van de diensten van Posterheide Brabant. Digitaal door klant/cursist aangeleverd beeld- en tekstmateriaal wordt uitsluitend met betrokkenen instanties gedeeld en met hoge discretie mee omgegaan.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Posterheide Brabant verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Posterheide Brabant kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Posterheide Brabant zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@posterheidebrabant.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

 

Voor de volgende doelen door of onder verantwoordelijkheid van Posterheide Brabant worden door haar persoonsgegevens verwerkt. Posterheide Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen
 • Het afhandelen van registratie en administratie

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Posterheide Brabant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Posterheide Brabant) tussen zit.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Posterheide Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (Categorie; gegevens; bewaartermijn; reden):

 

Personalia

7 jaar, als er geen verder contact is na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit.

 

Gegevens over uw activiteiten op de website

Er worden door Posterheide Brabant geen gegevens bijgehouden voor analyse- en marketingdoeleinden.

 

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst

Zolang de overeenkomst van kracht is, plus 7 jaar. Dit is nodig voor een goede uitvoering van onze bedrijfsvoering.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Posterheide Brabant gebruikt

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag zij (automatisch) cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heeft ze uw toestemming nodig. Via de cookieverklaring op haar website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Posterheide Brabant gebruikt alleen functionele cookies. Analytische en tracking cookies om het websiteverkeer te analyseren en om functies voor content en social media te bieden worden niet door haar gebruikt.

 

Het cookie wordt bij het eerste bezoek aan de website opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Posterheide Brabant gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit.

 

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u identificeren of gebruikt kunnen worden om u te identificeren of te contacteren. Zulke informatie omvat onder andere uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Posterheide Brabant zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen als u haar de informatie vrijwillig toestuurt. Het toesturen van persoonlijke gegevens kan onder andere via de formulieren op haar websites.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op de contactpagina leest u hoe u contact met haar kunt opnemen.

 

Uw toestemming geldt voor het volgende gebied: www.posterheidebrabant.nl

 

Uw huidige stand

Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken).

Bij deze bent u geïnformeerd over deze cookies en hebben we via een van de formulieren uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Posterheide Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@posterheidebrabant.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Posterheide Brabant u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Posterheide Brabant reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Posterheide Brabant wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

Hoe Posterheide Brabant persoonsgegevens beveiligt

Posterheide Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met haar op via info@posterheidebrabant.nl.

 

Wijzigingen

Posterheide Brabant kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op haar website www.PosterheideBrabant.nl. Deze versie is opgesteld op 24 Mei 2018.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Posterheide Brabant is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

 

 

^ Naar boven